Lá Bồ Đề Cầu Bình An

150.000

  • Nguồn gốc: Được thỉnh tại Tam Đảo và Đức Thánh Trần
  • Cách dùng: Treo xe ô tô, bỏ trong ví, bỏ ốp điện thoại hoặc bỏ vào đâu mà thường xuyên mang theo bên người

Hỗ trợ khách hàng:

Hotline tư vấn: 0988.322.821

Lá Bồ Đề Cầu Bình An

150.000

Đặt hàng ngay